ஸ்கூல் ஆஃப் சூஃபி டீச்சிங், சிங்கப்பூர், நிறுவனம் பற்றிய மேலதிகத் தகவல்கள் பெறவும், தியான அமர்வுகளில் பங்கெடுக்கவும், தங்களுக்கு ஆர்வமிருந்தால், அன்பு கூர்ந்து கீழ்க்காணும் மின்னஞ்சல் மற்றும் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மின்னஞ்சல்: singapore@sufischool.org , singaporesuficenter@gmail.com

தொலைபேசி : +65-94883640

அன்புகூர்ந்து www.sufischool.org எனும் எம் நிறுவனத்தின் பிரதான இணையதளத்திற்கு வருகை தந்து இப்பள்ளியைப் பற்றியும், இஸ்லாமிய ஆன்மீகம் பற்றியும், எமது ஞான வழிப்பரம்பரைகளின் பயிற்சிகள் பற்றியும் அறிந்து கொள்க.