Sekiranya ada berminat untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai Pusat Pengajian Ilmu Sufi di Singapura atau ingin  hadir menyertai sesi Muraqabah kami, sila hibungi kami melalui:-


Email : singapore@sufischool.org , singaporesuficenter@gmail.com

Talifon : +65-9732 9757, +65-94883640


Sila layari  www.sufischool.org, yang merupakan laman web utama kami untuk maklumat mengenai Pusat Pengajian Ilmu Sufi dan  amalan di dalam Tariqat Naqshabandi Mujaddidi.